Nawigacja

 • Jaki będzie sprawdzian klas VI?

 • Bogactwo zajęć pozalekcyjnych

   

   

   

   

  Z przyjemnością informujemy, że od najbliższego tygodnia rozpoczną się wszystkie zajęcia w ramach projektu: „Szkoła daje więcej. Zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych Gminy Kartuzy”.  

  Realizacja projektu to kilkaset dodatkowych godzin przewidzianych na zajęcia ogólnorozwojowe m.in. z technik szybkiego czytania. Oprócz tego uczniowie naszej szkoły, jak też pozostałych podstawówek gminy Kartuzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w dodatkowych zajęciach z j.angielskiego, j.niemieckiego czy gimnastyki korekcyjnej. Zapewniona zostanie również opieka logopedyczna.

  Dodatkową atrakcją będą zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i pasje. Nie zabraknie też zajęć wspierających umiejętności matematyczne, m.in. poprzez naukę gry w szachy.

  W ramach projektu wszyscy uczniowie wezmą także udział w spotkaniach, których celem będzie poznanie  różnych zawodów oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Zajęcia te noszą nazwę: doradztwo zawodowe. W pierwszym półroczu wezmą w nich udział wszyscy uczniowie klas IV – VI. Spotkania odbywać się będą w szkole, raz w tygodniu, w 12 grupach. Od lutego w tych zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klas I-III.

  Biorąc pod uwagę fakt, że absolwenci szkoły podstawowej w gimnazjum uczyć się będą również języka niemieckiego, chcemy im zapewnić dobre przygotowanie, tak by z powodzeniem kontynuowali naukę. Dlatego uczniowie klas IV i V zostaną podzieleni na 6 grup (jeden oddział – jedna 12 osobowa grupa) i 2 razy w tygodniu będą mogli uczyć się tego języka. Uczniowie klas VI od dwóch lat kontynuują naukę języka niemieckiego i również czynią to w klasie szóstej.

  Rozpoczęły się także zajęcia wspierające umiejętności matematyczne m.in. poprzez naukę gry w szachy. Bierze w nich udział 36 uczniów klas I-III. Spotkania odbywać się będą w czwartki (grupa uczniów klas III i II) oraz poniedziałki (chętni uczniowie z klas I).

  Trwa także nabór uczniów do 6 grup z języka angielskiego. Poza tym logopedzi i nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają diagnozę i kwalifikują dzieci na odpowiednie zajęcia logopedyczne lub z gimnastyki korekcyjnej. Powstanie także grupa taneczna, koszykarska (dziewcząt klas IV-VI) oraz piłkarska (chłopcy z klas IV – VI).

  Jesteśmy przekonani, że powyższa oferta spełni oczekiwania uczniów i rodziców. Wszystkie zajęcia są bezpłatne i finansowane ze środków samorządowych i Unii Europejskiej.

 • Nowy dziennik elektroniczny

   

   

   

   

  Wraz z nowym rokiem szkolnym 2014 / 2015 w szkole zaczął funkcjonować nowy Dziennik Elektroniczny UONET+. W związku z tym, aby rodzice uczniów mogli dalej korzystać z funkcjonalności dziennika elektronicznego muszą samodzielnie aktywować swoje konta. Poniżej przedstawiamy instrukcję "krok po kroku" jak można tego dokonać.

  Jak aktywować konto w dzienniku elektronicznym UONET+?

  • Wejdź na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/kartuzy lub kliknij odnośnik E-DZIENNIK w menu po lewej stronie witryny internetowej.
  • Kliknij Zaloguj się.
  • Wybierz znajdujący się poniżej miejsca do logowania link Przywracanie dostępu.
  • Przepisz znaki z obrazka do pola Autoryzacja operacji oraz podaj swój adres e-mail i naciśnij przycisk Wyślij wiadomość. Na podany adres e-mail system wyśle wiadomość zawierającą dalsze instrukcje.
  • Zaloguj się na swoje konto pocztowe, w wiadomości otrzymanej od UONET+ kliknij ostatni najdłuższy link. Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie będziesz mógł podać swoje nowe hasło (co najmniej 8 znaków, w tym duże litery, liczby i znaki specjalne np. @) - hasło należy wpisać 2 razy.
  • Przejdź ponownie na stronę do logowania (https://uonetplus.vulcan.net.pl/kartuzy) wpisz jako login swój e-mail i ustalone hasło, a następnie wciśnij przycisk Zaloguj się.

   

  W przyszłości jeśli zapomnisz lub będziesz chciał zmienić hasło powtórz tę procedurę. Rodzice uczniów klas I będą mogli się logować pod koniec tygodnia. 

   

 • Inauguracja roku szkolnego 2014/15

   

   

   

   

  Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła jest w pełni przygotowana na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zakończyły się wszystkie prace remontowe. Wyposażono także niektóre sale w nowe meble i sprzęt multimedialny. O szczegółach będziemy informować na stronie szkoły w kolejnych dniach. Dziś przekazujemy informację o terminie inauguracji nowego roku szkolnego.

  Inauguracja roku szkolnego 2014/15 odbędzie się 1 września br. według następującego planu:

  • 7.45 – msza św. w kościele pw. Św. Kazimierza w Kartuzach
  • 8.45 – inauguracja w sali gimnastycznej dla uczniów klas I-VI
  • 9.30 – spotkanie dzieci oddziałów przedszkolnych w sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych.

   

  Ze względu na przebudowę ul. Szkolnej, do końca października będzie utrudniony dojazd samochodem przed szkołę. Prosimy o wyrozumiałość i odpowiednie zaplanowanie czasu celem przyprowadzenia i odbioru dzieci oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

 • W oczekiwaniu na pierwszoklasistów

   

   

   

  Telewizja Wybrzeże zrealizowała  w naszej szkole materiał o przygotowaniu pomorskich szkół do wprowadzenia Elementarza do klas I . Zapraszamy do obejrzenia materiału (kliknij na zdjęcie):

 • Zebranie rodziców uczniów klas I-VI

   

   

   

   

  11 września (czwartek) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców/opiekunów uczniów klas I-VI. W pierwszej części dyrektor omówi najważniejsze aspekty pracy szkoły w nowym roku szkolnym oraz zapozna rodziców z priorytetami w pracy szkoły. Następnie w salach lekcyjnych wychowawcy omówią bieżące sprawy dotyczące edukacji i wspólnie z rodzicami wypracują plan wychowawczy. Ważnym punktem będzie wybór przedstawicieli danego oddziału do Rady Rodziców. Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

 • Wyprawka szkolna 2014/15

   

   

   

   

  Rodzice uczniów klas II, III i VI oraz niepełnosprawnych uczniów z klas II-VI mogą składać wnioski w ramach projektu "Wyprawka szkolna 2014-2015". Dofinansowaniem do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 mogą zostać objęci:

  1. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto;
  2. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać do w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej.

   

  Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi:

  • do 225 zł – dla uczniów z klasy II i III szkoły podstawowej;
  • do 325 zł – dla uczniów z klasy VI oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

   

  Termin składania wniosków upływa 5 września 2014 r.

  Wnioski można pobrać z strony BIP szkoły: http://www.bip.sp1kartuzy.witrynaszkolna.pl/strona=bip_dokumenty

   

 • Wakacje czas zacząć!

   

   

   

   

  27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Był to dla Jedynki wspaniały rok, który podsumowaliśmy podczas uroczystości szkolnych. Najpierw uczniowie klas I-III odebrali nagrody i świadectwa, a następnie pożegnaliśmy szóstoklasistów.

  Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły – Dariusz Zelewski i przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Lemańczyk. Oprócz wyróżnień za wysokie wyniki w nauce przyznano także nagrody specjalne dla 8 najlepszych absolwentów (nagrody rzeczowe – każda wartości 100,00 zł) oraz statuetki i tytuły Sportowca Roku 2014. W tym roku na takie wyróżnienie zasłużyli: Aleksandra Ustowska i Marcin Rasielewski. Aleksandra Ustowska została także uhonorowana Nagrodą Burmistrza Kartuz.

  Listy gratulacyjne odebrali także rodzice nagrodzonych szóstoklasistów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego (w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM i na FACEBOOKU)oraz życzymy wszystkim bezpiecznych i aktywnych wakacji. 

  Zdjęcia z zakończenia klas I - III (kliknij na zdjęcie):

  ...i klas IV - VI (kliknij na zdjęcie):

   

 • Jaka jest nasza szkoła?

   

   

   

   

  10 czerwca odbyła się  prezentacja raportu z przeprowadzonej ewaluacji całościowej naszej szkoły. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Lucyna Choszcz – wizytator KO w Gdańsku reprezentująca wicekuratora Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Agnieszka Lemańczyk - przewodnicząca Rady Rodziców wraz z innymi rodzicami, Nikola Gelinska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wraz z innymi uczniami szkoły oraz pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele szkoły.

  Zaprezentowany raport jest pierwszą tego typu oceną szkoły w gminie Kartuzy. Od 1 września 2013 r. zmieniło się rozporządzenie, które znacznie podwyższyło wymagania wobec szkół. Wyniki raportu dla Jedynki są odzwierciedleniem tego, co wszyscy czuliśmy – poziom spełniania wszystkich 12 wymagań państwa wobec szkoły określono jako wysoki i bardzo wysoki.

  Ewaluacji zewnętrznej szkoły dokonał zespół wizytatorów. Całe badanie trwało kilka tygodni i podzielone było na trzy etapy. W pierwszym wizytatorzy ds. ewaluacji ustalili, harmonogram badania, dostosowując go do planu lekcji. Zapoznali się z dokumentami dostarczonymi przez dyrekcję, ale też  ze stroną www czy innymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi naszej szkoły. Wszystko po to, aby zebrać jak najwięcej danych pomocnych w opracowaniu pytań, które były zadawane w trakcie badania.

  W badaniu ewaluacyjnym bierze udział nie tylko dyrekcja szkoły. Wizytatorzy spotykali się też z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, uczniami i ich rodzicami, a także przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą: samorządu, organizacji pozarządowych, centrum kultury czy poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  Kolejny etap ewaluacji to praca w szkole. Wizytatorzy rozmawiali i przeprowadzali ankiety wśród reprezentantów różnych grup szkolnej społeczności. Warto dodać, że te badania są w pełni anonimowe. Ankiety wypełniane są za pośrednictwem platformy internetowej. W spotkaniach z nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą nie uczestniczy dyrektor placówki. Wizytatorzy prowadzili też obserwację: w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym czy w bezpośrednim otoczeniu szkoły.

  Potem dokonano analizy zebranych danych. Na ich podstawie powstał raport z ewaluacji placówki, który trafia m.in. do kuratorium i do władz samorządowych. Zostaje też udostępniony w internecie na stronie, gdzie można znaleźć inne raporty szkół: http://www.npseo.pl/action/raports

  Zapraszamy do lektury raportu z naszej szkoły (kliknij na zdjęcie):

   

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

   

   

   

   

  Jest już dostępny zestaw podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny. Od 1 września 2014 r. uczniowie klas I będą korzystać z darmowego podręcznika oraz materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę. Ze względu na trwającą procedurę wyboru materiałów dodatkowych, informacja szczegółowa pojawi się na stronie szkoły do 15 sierpnia. Rodzice uczniów klas II - VI zakupują podręczniki na dotychczasowych zasadach.

  Zestaw podręczników można również pobrać na stronie BIP: http://www.bip.sp1kartuzy.witrynaszkolna.pl

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

   

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ  PODRĘCZNIKA

  WYDAWNICTWO

  0

  Oddział przedszkolny

  ,,Przygoda z uśmiechem'' - PAKIET

  WSiP

   

  Język angielski

  New Sparks Starter

  Oxford University Press

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. 0

  ADVENTUS

  I

  Edukacja wczesnoszkolna

  Zamawia szkoła – szczegółowa informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły

  -

  Język angielski

  Zamawia szkoła – szczegółowa informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły

  -

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. I

  ADVENTUS

  II

  Edukacja wczesnoszkolna

  Elementarz XXI wieku, klasa 2

  Nowa Era

  Język angielski

  Treetops 2 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. II

  ADVENTUS

  III

  Edukacja wczesnoszkolna

  Elementarz XXI wieku, klasa 3

  Nowa Era

  Język angielski

  Treetops 3 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. III

  ADVENTUS

   

  IV

  Język polski

   

  Słowa na start – klasa 4

  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego +  Podręcznik do kształcenia językowego (2 części)

  - bez Zeszytu  ucznia

  Nowa Era

  Matematyka

  Matematyka  z plusem 4

  Podręcznik +  Zbiór zadań

  GWO

  Przyroda

  Tajemnice przyrody.

   Podręcznik  + 2 zeszyty ćwiczeń

  Nowa Era

  Historia

  Historia wokół  nas. Kl. IV

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  WSiP

  Język angielski

  Steps in English 1 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Muzyka

  Muzyka i my- podręcznik dla klasy 4
  Słuchanie muzyki- ćwiczenia

  WSiP
  Gawa

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4 - 6

  Nowa Era

  Plastyka

  Na ścieżkach wyobraźni.

   Podręcznik dla klasy 4

  WSiP    

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI

  MIGRA

  Religia

  Zaproszeni przez Boga -  zeszyt ćwiczeń (bez podręcznika) - nowa podstawa programowa

  WAM Kraków

   

   

  V

  Język polski

   

  Słowa na start – klasa 5

  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego +  Podręcznik do kształcenia językowego (2 części)

  - bez Zeszytu  ucznia

   

  Nowa Era

  Matematyka

  Matematyka  z plusem 5

  Podręcznik +  Zbiór zadań

  GWO

   

  Przyroda

  Tajemnice przyrody.

   Podręcznik  + 2 zeszyty ćwiczeń

  Nowa Era

  Historia

  Historia wokół  nas. Kl. V

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  WSiP

  Język angielski

  Steps in English 2 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Muzyka

  Muzyka i my - podręcznik dla klasy 5
  Słuchanie muzyki - ćwiczenia

  WSiP
  Gawa

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4 - 6

  Nowa Era

  Plastyka

  Na ścieżkach wyobraźni.

  Podręcznik dla klasy 5

  WSiP

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI

  MIGRA

  Religia

   „Obdarowani przez Boga” - zeszyt ćwiczeń (bez podręcznika) - nowa podstawa programowa

  WAM Kraków

   

   

  VI

  Język polski

   

  Słowa na start – klasa 6

  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego +  Podręcznik do kształcenia językowego (2 części)

  - bez Zeszytu ucznia

  Nowa Era

  Matematyka

  Matematyka  z plusem 6

  Podręcznik +  Zbiór zadań

  GWO

   

  Przyroda

  Tajemnice przyrody.

   Podręcznik  + 2 zeszyty ćwiczeń

  Nowa Era

  Historia

  Historia wokół  nas. Kl. VI

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  WSiP

  Język angielski

  Steps in English 3 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Język niemiecki

  der, die, das neu

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  PWN

  Muzyka

  Muzyka i my - podręcznik dla klasy 6
   

  WSiP
   

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4 - 6

  Nowa Era

  Plastyka

  Na ścieżkach wyobraźni.

  Podręcznik dla klasy 6

  WSiP

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI

  MIGRA

  Religia

  „Przemienieni przez Boga” - zeszyt ćwiczeń  (bez podręcznika) – nowa podstawa programowa

  WAM Kraków

   

   

 • To był niezwykły Festyn Rodzinny

   

   

   

   

  Pokaz magika, uśmiechnięci klauni, wspaniałe występy uczniów i cała masa fantastycznych atrakcji - kolejny rodzinny festyn w Jedynce zostanie zapamiętany na długo. Tradycyjnie na początku czerwca społeczność kartuskiej szkoły, mieszkańcy miasta i gminy bawili się na pikniku połączonym z obchodami Dnia Dziecka – tak festyn, który odbył się 7 czerwca, opisuje Dziennik Bałtycki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przeczytania relacji w mediach. 

  ALBUM FOTOGRAFICZNY: 

  oraz

  1.FOTORELACJA - FESTYN 2014 - facebook

  2.DZIENNIK BAŁTYCKI O FESTYNIE

  3.EXPRESS KASZUBSKI O FESTYNIE

 • Kiermasz podręczników

   

   

   

   

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbędzie się kiermasz podręczników dla przyszłorocznych klas IV i V (26 czerwca w godz. 12.30 - 15.00 i 27 czerwca od godz.9.00 w sali 27). Uczniów klas VI obowiązywać będzie nowa podstawa programowa i nowe podręczniki. Dla dzieci uczęszczających do klasy II i III rodzice zakupią niezbędne podręczniki i ćwiczenia w księgarni. Przyszłych pierwszoklasistów obowiązywać będą nowe zasady wyposażenia w materiały edukacyjne, o których będziemy informować na bieżąco. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

 • Gratulujemy szóstoklasistom!

   

   

   

   

  W dniu dzisiejszym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała wyniki sprawdzianu klas VI, który uczniowie pisali 1 kwietnia. Podobnie jak w ostatnich kilku latach uczniowie Jedynki z wyróżnieniem zdali ten ważny i trudny egzamin. Największą niespodziankę zrobili uczniowie, którzy napisali sprawdzian zdecydowanie lepiej, niż dotychczasowe próby. Z przyjemnością informujemy, że ponad 40% piszących zdobyło co najmniej 30 na 40 możliwych punktów, co w 9 stopniowej skali daje im najwyższy poziom. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  Uczniowie swoje wyniki mogą sprawdzić na stronie OKE w Gdańsku logując się według danych otrzymanych od nauczycieli.

 • Zapisy do Szkółki Piłkarskiej ,,Jedyneczka''

   

   

   

   

  Już w najbliższą sobotę (31 maja) w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach odbędą się ostatnie zajęcia piłkarskie dla roczników 2007/2008. Spotkania sportowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych trwają od lutego br. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach. Jednocześnie będzie to spotkanie, na którym będzie można zapisać chłopców urodzonych w latach 2007-2008 do nowej grupy, która od sierpnia rozpocznie zajęcia w ramach Szkółki Piłkarskiej Jedyneczki. 

  Ostatnie zajęcia poprowadzi pan Adrian Ostoja – Lniski. Będzie on również prowadził grupę od sierpnia. 

  Zajęcia odbędą się na boisku przyszkolnym, w godzinach 8.30 – 10.00.

   

  Informacji udziela również pan Paweł Pytka (koordynator szkółki, 515-349-710, Szcegóły: http://jedyneczka.futbolowo.pl/). 

   

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

   

 • Zakończenie roku szkolnego

   

   

   

   

  Uroczystości związane  z zakończeniem roku szkolnego odbędą się w naszej szkole 27 czerwca według następującego programu:

  • 8.00 – 9.15 rozdanie świadectw uczniom klas I-III
  • 9.30 – 10.15 msza św.  w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach
  • 10.30 – rozdanie świadectw uczniom klas IV-VI.

  Zapraszamy rodziców do towarzyszenia dzieciom w tym ważnym dla nich dniu. 

 • PYZA NA POMORSKICH DRÓŻKACH

   

   

   

   

  W piątek, 23 maja grupa uczniów klas piątych naszej szkoły wzięła udział w warsztatach  teatralno-plastycznych realizowanych w ramach „9. Bałtyckich Spotkań Ilustratorów”. Organizatorami są: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Kartuskie Centrum Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach.  

  Pierwszym zadaniem dla piątoklasistów było przygotowanie plakatów, albumów lub prezentacji multimedialnych promujących ciekawe miejsca na Kaszubach. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem i dzięki nim Pyza-podróżniczka zawita do: Żukowa, Kamienicy Szlacheckiej, Goręczyna, Prokowa, Pępowa, Strzepcza oraz miejscowości Niebo i Uniradze. Działania naszych uczniów podziwiały Bożena Ptak – poetka oraz Wioletta Seremak-Jankowska – aktorka.

  Końcowym etapem tego projektu będzie realizacja przedstawienia lalkowego pt. „Pyza na pomorskich dróżkach”. Źródłem inspiracji działań realizowanych w ramach warsztatów będzie twórczość Adama Kiliana – wybitnego scenografa, ilustratora i autora filmów animowanych, twórcę znanej i lubianej postaci Pyzy – wędrowniczki przybliżającej dzieciom różne regiony Polski.

  Podczas następnych spotkań nasi uczniowie poznają tajniki teatru poprzez udział w kolejnych etapach tworzenia spektaklu: od pisania scenariusza, produkcji lalek i scenografii do zadań aktorskich.

  Uczniowie Jedynki kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć, a uśmiech i zadowolenie na ich twarzach, to najlepszy dowód na to, że warto podejmować nowe wyzwania!

  Zdjęcia z realizacji projektu w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

 • „My czytamy Sienkiewicza”

   

   

   

   

  Pod  takim hasłem w ubiegły piątek w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Wzięło w nim udział 9 szkół podstawowych powiatu kartuskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Vb, Jagna Bela i Ania Krakowska. Dziewczyny spisały się znakomicie i zajęły zaszczytne 3 miejsce. Gratulujemy!!!

 • Awans do finału w Lotos Cup 2014

   

   

   

   

  W czwartek, 8 maja na obiektach Cartusii 1923 Kartuzy odbyły się gminne eliminacje do turnieju Lotos Junior Cup 2014. Organizatorem tych eliminacji była Cartusia 1923 Kartuzy. W eliminacjach tych wzięły udział szkoły z gminy Kartuzy, które wyraziły wolę przystąpienia do tego Turnieju.

  W czwartkowym turnieju pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach, a drugie Szkoła Podstawowa w Dzierżążnie i te dwie drużyny awansowały do turnieju powiatowego. Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Formella z dorobkiem 5 bramek  z SP nr 1 a najlepszym bramkarzem Szymon Szymikowski z SP nr 5. Pozostałe wyniki i klasyfikacja drużyn poniżej :

  Eliminacje LOTOS CUP :

  SP-1  - SP Dzierżążno    3:0
  SP-2  - SP -5                 1:2

  SP -1 - SP-2                  4 :0

  SP Dzierżążno- SP-5      2 :1

  SP-1 -SP-5                    6 :0

  SP Dzierżążno -SP-2     5 :0

  Klasyfikacja po turnieju :

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1                           3    9    13-0

  2. Szkoła Podstawowa   Dzierżążno               3    6     7-4

  3. Szkoła Podstawowa Nr 5                            3    3     3-8

  4. Szkoła Podstawowa Nr 2                            3    0     1-11

  Najlepszy bramkarz :   Szymon  Szymikowski z SP nr 5

  Król strzelców :  Michał  Formella  5 bramek z SP nr 1

  Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

 • Program sportowy MULTISPORT w Jedynce!

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach otrzymało wsparcie finansowe na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć sportowych dla uczniów klas IV-V naszej szkoły w ramach programu Multisport. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Kartuzach, którego wnioski zostały zaakceptowane przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

  Dzięki projektowi, od tego tygodnia do końca grudnia, dwie grupy 20 osobowe (jedna – dziewcząt, druga – chłopców) będą mogły uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno - sportowych. Bezpłatne treningi dla każdej z grup odbywać się będą 3 razy w tygodniu po 90 minut. Dodatkowo szkoła wzbogaci się o sprzęt sportowy wartości ponad 5 tysięcy zł.

  Dziewczęta pod okiem trenerów: Elżbiety Brzeskiej i Danuty Labudy będą realizowały następujące bloki: lekkoatletyka, siatkówka i koszykówka. Natomiast chłopcy trenowani przez Dawida Plichtę uprawiać będą: lekkoatletykę, piłkę nożną i zapasy.

  Wkrótce zamieścimy relację z zajęć.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Kazimierza w Kartuzach
  83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 14
 • (+48)58/681-13-01

Galeria zdjęć