Nawigacja

 • W oczekiwaniu na pierwszoklasistów

   

   

   

  Telewizja Wybrzeże zrealizowała  w naszej szkole materiał o przygotowaniu pomorskich szkół do wprowadzenia Elementarza do klas I . Zapraszamy do obejrzenia materiału (kliknij na zdjęcie):

 • Wyprawka szkolna 2014/15

   

   

   

   

  Rodzice uczniów klas II, III i VI oraz niepełnosprawnych uczniów z klas II-VI mogą składać wnioski w ramach projektu "Wyprawka szkolna 2014-2015". Dofinansowaniem do zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 mogą zostać objęci:

  1. uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 539 zł netto;
  2. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy będą uczęszczać do w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej.

   

  Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi:

  • do 225 zł – dla uczniów z klasy II i III szkoły podstawowej;
  • do 325 zł – dla uczniów z klasy VI oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.

   

  Termin składania wniosków upływa 5 września 2014 r.

  Wnioski można pobrać z strony BIP szkoły: http://www.bip.sp1kartuzy.witrynaszkolna.pl/strona=bip_dokumenty

   

 • Wakacje czas zacząć!

   

   

   

   

  27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. Był to dla Jedynki wspaniały rok, który podsumowaliśmy podczas uroczystości szkolnych. Najpierw uczniowie klas I-III odebrali nagrody i świadectwa, a następnie pożegnaliśmy szóstoklasistów.

  Nagrody wręczyli: dyrektor szkoły – Dariusz Zelewski i przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Lemańczyk. Oprócz wyróżnień za wysokie wyniki w nauce przyznano także nagrody specjalne dla 8 najlepszych absolwentów (nagrody rzeczowe – każda wartości 100,00 zł) oraz statuetki i tytuły Sportowca Roku 2014. W tym roku na takie wyróżnienie zasłużyli: Aleksandra Ustowska i Marcin Rasielewski. Aleksandra Ustowska została także uhonorowana Nagrodą Burmistrza Kartuz.

  Listy gratulacyjne odebrali także rodzice nagrodzonych szóstoklasistów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego (w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM i na FACEBOOKU)oraz życzymy wszystkim bezpiecznych i aktywnych wakacji. 

  Zdjęcia z zakończenia klas I - III (kliknij na zdjęcie):

  ...i klas IV - VI (kliknij na zdjęcie):

   

 • Jaka jest nasza szkoła?

   

   

   

   

  10 czerwca odbyła się  prezentacja raportu z przeprowadzonej ewaluacji całościowej naszej szkoły. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Lucyna Choszcz – wizytator KO w Gdańsku reprezentująca wicekuratora Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Agnieszka Lemańczyk - przewodnicząca Rady Rodziców wraz z innymi rodzicami, Nikola Gelinska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wraz z innymi uczniami szkoły oraz pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele szkoły.

  Zaprezentowany raport jest pierwszą tego typu oceną szkoły w gminie Kartuzy. Od 1 września 2013 r. zmieniło się rozporządzenie, które znacznie podwyższyło wymagania wobec szkół. Wyniki raportu dla Jedynki są odzwierciedleniem tego, co wszyscy czuliśmy – poziom spełniania wszystkich 12 wymagań państwa wobec szkoły określono jako wysoki i bardzo wysoki.

  Ewaluacji zewnętrznej szkoły dokonał zespół wizytatorów. Całe badanie trwało kilka tygodni i podzielone było na trzy etapy. W pierwszym wizytatorzy ds. ewaluacji ustalili, harmonogram badania, dostosowując go do planu lekcji. Zapoznali się z dokumentami dostarczonymi przez dyrekcję, ale też  ze stroną www czy innymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi naszej szkoły. Wszystko po to, aby zebrać jak najwięcej danych pomocnych w opracowaniu pytań, które były zadawane w trakcie badania.

  W badaniu ewaluacyjnym bierze udział nie tylko dyrekcja szkoły. Wizytatorzy spotykali się też z nauczycielami i innymi pracownikami placówki, uczniami i ich rodzicami, a także przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą: samorządu, organizacji pozarządowych, centrum kultury czy poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  Kolejny etap ewaluacji to praca w szkole. Wizytatorzy rozmawiali i przeprowadzali ankiety wśród reprezentantów różnych grup szkolnej społeczności. Warto dodać, że te badania są w pełni anonimowe. Ankiety wypełniane są za pośrednictwem platformy internetowej. W spotkaniach z nauczycielami, pracownikami, rodzicami, uczniami i przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą nie uczestniczy dyrektor placówki. Wizytatorzy prowadzili też obserwację: w trakcie lekcji, na przerwach, na boisku szkolnym czy w bezpośrednim otoczeniu szkoły.

  Potem dokonano analizy zebranych danych. Na ich podstawie powstał raport z ewaluacji placówki, który trafia m.in. do kuratorium i do władz samorządowych. Zostaje też udostępniony w internecie na stronie, gdzie można znaleźć inne raporty szkół: http://www.npseo.pl/action/raports

  Zapraszamy do lektury raportu z naszej szkoły (kliknij na zdjęcie):

   

 • Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

   

   

   

   

  Jest już dostępny zestaw podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny. Od 1 września 2014 r. uczniowie klas I będą korzystać z darmowego podręcznika oraz materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkołę. Ze względu na trwającą procedurę wyboru materiałów dodatkowych, informacja szczegółowa pojawi się na stronie szkoły do 15 sierpnia. Rodzice uczniów klas II - VI zakupują podręczniki na dotychczasowych zasadach.

  Zestaw podręczników można również pobrać na stronie BIP: http://www.bip.sp1kartuzy.witrynaszkolna.pl

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

   

  KLASA

  PRZEDMIOT

  TYTUŁ  PODRĘCZNIKA

  WYDAWNICTWO

  0

  Oddział przedszkolny

  ,,Przygoda z uśmiechem'' - PAKIET

  WSiP

   

  Język angielski

  New Sparks Starter

  Oxford University Press

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. 0

  ADVENTUS

  I

  Edukacja wczesnoszkolna

  Zamawia szkoła – szczegółowa informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły

  -

  Język angielski

  Zamawia szkoła – szczegółowa informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły

  -

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. I

  ADVENTUS

  II

  Edukacja wczesnoszkolna

  Elementarz XXI wieku, klasa 2

  Nowa Era

  Język angielski

  Treetops 2 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. II

  ADVENTUS

  III

  Edukacja wczesnoszkolna

  Elementarz XXI wieku, klasa 3

  Nowa Era

  Język angielski

  Treetops 3 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Religia

  Zeszyt ćwiczeń dla kl. III

  ADVENTUS

   

  IV

  Język polski

   

  Słowa na start – klasa 4

  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego +  Podręcznik do kształcenia językowego (2 części)

  - bez Zeszytu  ucznia

  Nowa Era

  Matematyka

  Matematyka  z plusem 4

  Podręcznik +  Zbiór zadań

  GWO

  Przyroda

  Tajemnice przyrody.

   Podręcznik  + 2 zeszyty ćwiczeń

  Nowa Era

  Historia

  Historia wokół  nas. Kl. IV

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  WSiP

  Język angielski

  Steps in English 1 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Muzyka

  Muzyka i my- podręcznik dla klasy 4
  Słuchanie muzyki- ćwiczenia

  WSiP
  Gawa

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4 - 6

  Nowa Era

  Plastyka

  Na ścieżkach wyobraźni.

   Podręcznik dla klasy 4

  WSiP    

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI

  MIGRA

  Religia

  Zaproszeni przez Boga -  zeszyt ćwiczeń (bez podręcznika) - nowa podstawa programowa

  WAM Kraków

   

   

  V

  Język polski

   

  Słowa na start – klasa 5

  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego +  Podręcznik do kształcenia językowego (2 części)

  - bez Zeszytu  ucznia

   

  Nowa Era

  Matematyka

  Matematyka  z plusem 5

  Podręcznik +  Zbiór zadań

  GWO

   

  Przyroda

  Tajemnice przyrody.

   Podręcznik  + 2 zeszyty ćwiczeń

  Nowa Era

  Historia

  Historia wokół  nas. Kl. V

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  WSiP

  Język angielski

  Steps in English 2 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Muzyka

  Muzyka i my - podręcznik dla klasy 5
  Słuchanie muzyki - ćwiczenia

  WSiP
  Gawa

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4 - 6

  Nowa Era

  Plastyka

  Na ścieżkach wyobraźni.

  Podręcznik dla klasy 5

  WSiP

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI

  MIGRA

  Religia

   „Obdarowani przez Boga” - zeszyt ćwiczeń (bez podręcznika) - nowa podstawa programowa

  WAM Kraków

   

   

  VI

  Język polski

   

  Słowa na start – klasa 6

  Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego +  Podręcznik do kształcenia językowego (2 części)

  - bez Zeszytu ucznia

  Nowa Era

  Matematyka

  Matematyka  z plusem 6

  Podręcznik +  Zbiór zadań

  GWO

   

  Przyroda

  Tajemnice przyrody.

   Podręcznik  + 2 zeszyty ćwiczeń

  Nowa Era

  Historia

  Historia wokół  nas. Kl. VI

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  WSiP

  Język angielski

  Steps in English 3 – podręcznik + ćwiczenia

  Oxford University Press

  Język niemiecki

  der, die, das neu

  Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

  PWN

  Muzyka

  Muzyka i my - podręcznik dla klasy 6
   

  WSiP
   

  Zajęcia techniczne

  Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 4 - 6

  Nowa Era

  Plastyka

  Na ścieżkach wyobraźni.

  Podręcznik dla klasy 6

  WSiP

  Zajęcia komputerowe

  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI

  MIGRA

  Religia

  „Przemienieni przez Boga” - zeszyt ćwiczeń  (bez podręcznika) – nowa podstawa programowa

  WAM Kraków

   

   

 • To był niezwykły Festyn Rodzinny

   

   

   

   

  Pokaz magika, uśmiechnięci klauni, wspaniałe występy uczniów i cała masa fantastycznych atrakcji - kolejny rodzinny festyn w Jedynce zostanie zapamiętany na długo. Tradycyjnie na początku czerwca społeczność kartuskiej szkoły, mieszkańcy miasta i gminy bawili się na pikniku połączonym z obchodami Dnia Dziecka – tak festyn, który odbył się 7 czerwca, opisuje Dziennik Bałtycki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przeczytania relacji w mediach. 

  ALBUM FOTOGRAFICZNY: 

  oraz

  1.FOTORELACJA - FESTYN 2014 - facebook

  2.DZIENNIK BAŁTYCKI O FESTYNIE

  3.EXPRESS KASZUBSKI O FESTYNIE

 • Kiermasz podręczników

   

   

   

   

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbędzie się kiermasz podręczników dla przyszłorocznych klas IV i V (26 czerwca w godz. 12.30 - 15.00 i 27 czerwca od godz.9.00 w sali 27). Uczniów klas VI obowiązywać będzie nowa podstawa programowa i nowe podręczniki. Dla dzieci uczęszczających do klasy II i III rodzice zakupią niezbędne podręczniki i ćwiczenia w księgarni. Przyszłych pierwszoklasistów obowiązywać będą nowe zasady wyposażenia w materiały edukacyjne, o których będziemy informować na bieżąco. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy klas.

 • Gratulujemy szóstoklasistom!

   

   

   

   

  W dniu dzisiejszym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała wyniki sprawdzianu klas VI, który uczniowie pisali 1 kwietnia. Podobnie jak w ostatnich kilku latach uczniowie Jedynki z wyróżnieniem zdali ten ważny i trudny egzamin. Największą niespodziankę zrobili uczniowie, którzy napisali sprawdzian zdecydowanie lepiej, niż dotychczasowe próby. Z przyjemnością informujemy, że ponad 40% piszących zdobyło co najmniej 30 na 40 możliwych punktów, co w 9 stopniowej skali daje im najwyższy poziom. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.

  Uczniowie swoje wyniki mogą sprawdzić na stronie OKE w Gdańsku logując się według danych otrzymanych od nauczycieli.

 • Zapisy do Szkółki Piłkarskiej ,,Jedyneczka''

   

   

   

   

  Już w najbliższą sobotę (31 maja) w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach odbędą się ostatnie zajęcia piłkarskie dla roczników 2007/2008. Spotkania sportowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych trwają od lutego br. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach. Jednocześnie będzie to spotkanie, na którym będzie można zapisać chłopców urodzonych w latach 2007-2008 do nowej grupy, która od sierpnia rozpocznie zajęcia w ramach Szkółki Piłkarskiej Jedyneczki. 

  Ostatnie zajęcia poprowadzi pan Adrian Ostoja – Lniski. Będzie on również prowadził grupę od sierpnia. 

  Zajęcia odbędą się na boisku przyszkolnym, w godzinach 8.30 – 10.00.

   

  Informacji udziela również pan Paweł Pytka (koordynator szkółki, 515-349-710, Szcegóły: http://jedyneczka.futbolowo.pl/). 

   

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

   

 • Zakończenie roku szkolnego

   

   

   

   

  Uroczystości związane  z zakończeniem roku szkolnego odbędą się w naszej szkole 27 czerwca według następującego programu:

  • 8.00 – 9.15 rozdanie świadectw uczniom klas I-III
  • 9.30 – 10.15 msza św.  w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach
  • 10.30 – rozdanie świadectw uczniom klas IV-VI.

  Zapraszamy rodziców do towarzyszenia dzieciom w tym ważnym dla nich dniu. 

 • PYZA NA POMORSKICH DRÓŻKACH

   

   

   

   

  W piątek, 23 maja grupa uczniów klas piątych naszej szkoły wzięła udział w warsztatach  teatralno-plastycznych realizowanych w ramach „9. Bałtyckich Spotkań Ilustratorów”. Organizatorami są: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Kartuskie Centrum Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach.  

  Pierwszym zadaniem dla piątoklasistów było przygotowanie plakatów, albumów lub prezentacji multimedialnych promujących ciekawe miejsca na Kaszubach. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem i dzięki nim Pyza-podróżniczka zawita do: Żukowa, Kamienicy Szlacheckiej, Goręczyna, Prokowa, Pępowa, Strzepcza oraz miejscowości Niebo i Uniradze. Działania naszych uczniów podziwiały Bożena Ptak – poetka oraz Wioletta Seremak-Jankowska – aktorka.

  Końcowym etapem tego projektu będzie realizacja przedstawienia lalkowego pt. „Pyza na pomorskich dróżkach”. Źródłem inspiracji działań realizowanych w ramach warsztatów będzie twórczość Adama Kiliana – wybitnego scenografa, ilustratora i autora filmów animowanych, twórcę znanej i lubianej postaci Pyzy – wędrowniczki przybliżającej dzieciom różne regiony Polski.

  Podczas następnych spotkań nasi uczniowie poznają tajniki teatru poprzez udział w kolejnych etapach tworzenia spektaklu: od pisania scenariusza, produkcji lalek i scenografii do zadań aktorskich.

  Uczniowie Jedynki kolejny raz udowodnili, że można na nich liczyć, a uśmiech i zadowolenie na ich twarzach, to najlepszy dowód na to, że warto podejmować nowe wyzwania!

  Zdjęcia z realizacji projektu w ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

 • „My czytamy Sienkiewicza”

   

   

   

   

  Pod  takim hasłem w ubiegły piątek w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Wzięło w nim udział 9 szkół podstawowych powiatu kartuskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Vb, Jagna Bela i Ania Krakowska. Dziewczyny spisały się znakomicie i zajęły zaszczytne 3 miejsce. Gratulujemy!!!

 • Awans do finału w Lotos Cup 2014

   

   

   

   

  W czwartek, 8 maja na obiektach Cartusii 1923 Kartuzy odbyły się gminne eliminacje do turnieju Lotos Junior Cup 2014. Organizatorem tych eliminacji była Cartusia 1923 Kartuzy. W eliminacjach tych wzięły udział szkoły z gminy Kartuzy, które wyraziły wolę przystąpienia do tego Turnieju.

  W czwartkowym turnieju pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Kazimierza w Kartuzach, a drugie Szkoła Podstawowa w Dzierżążnie i te dwie drużyny awansowały do turnieju powiatowego. Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Formella z dorobkiem 5 bramek  z SP nr 1 a najlepszym bramkarzem Szymon Szymikowski z SP nr 5. Pozostałe wyniki i klasyfikacja drużyn poniżej :

  Eliminacje LOTOS CUP :

  SP-1  - SP Dzierżążno    3:0
  SP-2  - SP -5                 1:2

  SP -1 - SP-2                  4 :0

  SP Dzierżążno- SP-5      2 :1

  SP-1 -SP-5                    6 :0

  SP Dzierżążno -SP-2     5 :0

  Klasyfikacja po turnieju :

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1                           3    9    13-0

  2. Szkoła Podstawowa   Dzierżążno               3    6     7-4

  3. Szkoła Podstawowa Nr 5                            3    3     3-8

  4. Szkoła Podstawowa Nr 2                            3    0     1-11

  Najlepszy bramkarz :   Szymon  Szymikowski z SP nr 5

  Król strzelców :  Michał  Formella  5 bramek z SP nr 1

  Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

 • Program sportowy MULTISPORT w Jedynce!

   

   

   

   

  Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki w Kartuzach otrzymało wsparcie finansowe na zorganizowanie atrakcyjnych zajęć sportowych dla uczniów klas IV-V naszej szkoły w ramach programu Multisport. Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Kartuzach, którego wnioski zostały zaakceptowane przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku.

  Dzięki projektowi, od tego tygodnia do końca grudnia, dwie grupy 20 osobowe (jedna – dziewcząt, druga – chłopców) będą mogły uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno - sportowych. Bezpłatne treningi dla każdej z grup odbywać się będą 3 razy w tygodniu po 90 minut. Dodatkowo szkoła wzbogaci się o sprzęt sportowy wartości ponad 5 tysięcy zł.

  Dziewczęta pod okiem trenerów: Elżbiety Brzeskiej i Danuty Labudy będą realizowały następujące bloki: lekkoatletyka, siatkówka i koszykówka. Natomiast chłopcy trenowani przez Dawida Plichtę uprawiać będą: lekkoatletykę, piłkę nożną i zapasy.

  Wkrótce zamieścimy relację z zajęć.

 • Rusza program: ,,Szkoła daje więcej''!

   

   

   

   

  Już w tym tygodniu rozpoczną się pierwsze, bezpłatne zajęcia z szybkiego czytania dla uczniów naszej szkoły. W pierwszym etapie, który odbywać się będzie w maju i czerwcu weźmie udział 50 uczniów z klas VI i Va. Zostali oni podzieleni na 5 – 10 osobowych grup.

  Celem zajęć jest podwyższenie tempa czytania przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia zrozumienia czytanego tekstu; eliminacja błędów i złych nawyków czytelniczych; nauczenie uczestników technik pamięciowych i  sposobów efektywnego uczenia się, nauczenie technik koncentracji uwagi.

  Zakres zajęć ma umożliwić nabycie wiadomości i umiejętności przez uczestników tych zajęć, w następujących obszarach:

  1) techniki podnoszące tempo czytania,

  2) techniki koncentracji uwagi,

  3) techniki pamięciowe,

  4) notowanie metodą map Myśli, skuteczne nawyki efektywnej nauki,

  5) żonglowanie.

  Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Szkoła daje więcej – zajęcia rozwijające dla uczniów ze szkół podstawowych Gminy Kartuzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Kolejne zajęcia w ramach projektu ,,Szkoła daje więcej’’ realizowane będą w nowym roku szkolnym.

 • Jest pierwsza część nowego Elementarza

   

   

   

   

  17 kwietnia ukazała się pierwsza część zapowiadanego podręcznika do klasy I. Oto jak prezentuje go Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik - Rostkowska: ,,Ma 96 stron. Jest mądrze i ciekawie napisany, kolorowy i na wiele lat. Przedstawiam Państwu „Nasz elementarz”, pierwszą część darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Jego twórcami są ekspertki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, Panie Maria Lorek – główna autorka, i Lidia Wollman, która odpowiada za część poświęconą edukacji przyrodniczej.''

  Nauczycieli, rodziców i uczniów zapraszamy do zapoznania się z specjalną stroną internetową MEN i nowym opracowaniem:

 • III miejsce Jedynki w województwie w zapasach

   

   

   

   

   

  Reprezentanci kartuskich szkół podstawowych -  w tym uczniowie Jedynki - walczyli w zawodach zapaśniczych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Na starcie stanęło 87 zapaśników i zapaśniczek z 25 szkół województwa pomorskiego.

  Uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, na co dzień trenujący w GKS Cartusia Kartuzy zaprezentowali się bardzo dobrze. Na podium w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych uplasowali się na 3 miejscu. Trenerami zawodników są Dobka Marcin i Bartłomiej Pryczkowski.

  Wyniki poszczególnych kategorii wiekowych i wagowych:

  Kategoria – MINI ZAPASY
  Kat. 27 kg.
  I miejsce – Dera Leon , SP nr 1 Kartuzy
  Kat. 30 kg.
  I miejsce – Wolski Noe, SP nr 1 Kartuzy
  Kat. 41 kg.
  I miejsce – Stromski Eryk , SP nr 1 Kartuzy
   

  Kategoria – MŁODZIK
  Kat. 32 kg.
  I miejsce – Wolski Natan, SP nr 1 Kartuzy
  Kat. 47 kg.
  III miejsce – Bigus Igor , SP nr 1 Kartuzy
  Kat. 53 kg.
  III miejsce – Szynszecki Dawid , SP nr 1 Kartuzy
   

  Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.

 • Dzień otwarty w Jedynce!

   

   

   

   

  9 maja b.r. w godz.17.00 - 18.30 odbędzie się Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach, na który zapraszamy dzieci z rodzicami, które 1 września rozpoczną naukę w oddziale przedszkolnym - Zerówce i w I klasie.

  Na początek, podczas spotkania w sali gimnastycznej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz pracownicy sekretariatu przedstawią najważniejsze kwestie dotyczące przyszłych uczniów. Będzie także można wypełnić stosowne deklaracje.

  Następnie dzieci z rodzicami udadzą się, pod opieką nauczycieli na zwiedzanie szkoły. Przygotowano liczne niespodzianki. Przyszli uczniowie będą mogli uczestniczyć w pokazach m.in. w sali języków obcych, sali komputerowej,  gimnastycznej, miejscu zabaw itp.  Zapraszamy!

 • Pomóż uczniom wygrać nagrody i ocalić ziemię!

   

   

   

   

  W najbliższą środę, 7 maja w godzinach 7.30 – 14.00 w naszej szkole odbędzie się zbiórka używanej odzieży, zabawek, artykułów szkolnych itp.

  30 kwietnia dzieci uczestniczyły w prelekcji na temat Programu Recyklingu i otrzymały stosowne ulotki informacyjne. Uczniowie Jedynki od dłuższego czasu segregują już odpady, a teraz mają okazję wziąć udział w kolejnej akcji ekologicznej. Zachęcamy rodziców do włączenia się w to zadanie.

  Lokalny Program Recyklingu Odzieży powstał z myślą o propagowaniu wiedzy na temat ochrony środowiska. Jednym z celów programu jest budowanie społecznej świadomości ekologicznej. W związku z wejściem w życie nowych przepisów, wszyscy uczymy się „stawiać” pierwsze kroki w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów. Często zużyta i niepotrzebna nam już odzież może zostać przekazana podczas zbiórek w szkołach w ramach Lokalnego Programu Recyklingu Odzieży.

  Lokalny Program Recyklingu Odzieży to odpowiedź na ogólnoświatowe potrzeby w zakresie rozwoju zachowań ekologicznych. Biorąc udział w zbiórkach odzieży w Twojej szkole w ramach LPRO + chronisz przyrodę i pomagasz innym. Segregowanie odpadów to we współczesnym świecie konieczność i obowiązek każdego z nas. Uczymy się do jakich pojemników wyrzucać plastik, szkło czy papier, ale wciąż niewiele wiemy na temat tego co zrobić z niepotrzebną odzieżą.

  Ubrania i tekstylia wyrzucone na śmietnik, będą się rozkładać na wysypisku przez niemal 50 lat, a przecież mogą zostać użyte ponownie lub zostać przetworzone na włókna, z których w dalszym etapie powstaną nowe produkty. Pamiętajmy nadto, że w ubogich krajach Afryki i Azji wiele osób czeka na ubrania, które my wyrzucamy. W Polsce jest ponad 1000 czynnych wysypisk, które stale się powiększają.

  Gdyby połączyć je wszystkie, to utworzyłyby góry wielkości Tatr. Te gigantyczne sterty śmieci będą rozkładały się przez setki lat. Najlepszym sposobem ochrony środowiska jest recykling, czyli odzysk odpadów prowadzący do ich ponownego użycia. Zrób porządek w swoje szafie – wybierz zużyte, niepotrzebne już ubrania i zabierz je do szkoły, aby przekazać na zbiórce w ramach Lokalnego Programu Recyklingu Odzieży.

  Zbiórka w naszej szkole odbędzie się w środę – 7 maja od godz.7.30 – 14.00. Przy sali gimnastycznej zostanie podstawiony samochód, do którego będzie można oddawać worki z używanymi:

  - odzieżą,

  - tekstyliami,

  - obuwiem,

  - paskami,

  - zabawkami,

  - artykułami szkolnymi.

  Oddając worek należy podać klasę, do której uczęszcza dziecko, by brać udział w konkursie. Klasa, która zbierze najwięcej kg w województwie otrzyma rowery i inne nagrody. 

  Więcej szczegółów o organizatorach akcji na stronie internetowej: http://fundacjadar.com.pl/?strona-glowna,1

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Kazimierza w Kartuzach
  83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 14
 • (+48)58/681-13-01

Galeria zdjęć